skip to Main Content

Vi stärker förmågan att möta människor

Det mellanmänskliga mötet är kitet som för samhället, arbetsplatser och relationer samman. Oberoende om du är arbetsgivare, kriskommunikatör, socialtjänstmedarbetare eller lärare så är förmågan att se och möta människors behov nyckeln till att kunna uppnå förändring och påverkan där det behövs som bäst. Vi är proffs på mötet mellan människor och mellan samhälle och människa, i kris, under förändring och i vardag.  Vår styrka är en stor portion nyfikenhet, lång teoretisk och praktisk erfarenhet av mötet med människan kombinerat med pedagogisk fallenhet. Välkommen till oss!

Camilla

Camilla är den engagerade, professionella och drivna pedagogen och projektledaren, som skapar förändring och lärande där behövs. Hon kommer från kommunal verksamhet och räddningstjänst och har i över 15 år arbetat med att som utanför-resurs stötta verksamheter med projektledning, utbildning, övning, rådgivning och dokumentöversyner. Camilla har en gedigen utbildningsbakgrund med bland annat en civilingenjörsexamen, magisterexamen i strategiska kommunikation och flertalet fristående psykologikurser. Hennes intresse för människan, människan som en del av systemet och det mänskliga mötet är det som karaktäriserar hennes sätt att leda och utveckla.

Detta gör Camilla: Projektledning, förändringsledning, utveckling av krisledningsförmåga, övning, utbildning, RSA-arbete, krisstöd, kontinuitetshantering, kriskommunikation, ledarskapsutveckling. dokumentutveckling och rådgivning

camilla_800

Utbildning Krisledningsnämnd

Vi har under hösten genomfört två utbildningsdagar för krisledningsnämnder i kommuner och under 2023 har vi ytterligare sex utbildningar inbokade. Utbildningarna genomförs utifrån ett beprövat koncept med en blandning av teori, reflektion och enklare övning. Utbildningen är mellan 3-6 timmar…

Risk- och sårbarhetsanalys Kommun

LOKALT Under hösten och våren 2022-2023 stöttar vi en kommun med projektledning för en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen genomförs i ett aggregerat format där förvaltningarna genomför RSA:er och dessa aggegreras upp i en kommunövergripande analys.

POSOM – Krisstöd – Utbildningsdag och övning

LOKALT Under hösten 2022 genomförs fyra utbildningsdagar för kommunal krisstödsverksamhet utifrån samma grundupplägg. Upplägget bygger på en teoretisk genomgång med inbakad reflektion följt av övning utifrån scenarion och fallcase.

Sagt om oss