skip to Main Content

Kvalitet är en av grundpelarna i vårt erbjudande till dig som kund. Eftersom vi ofta har att göra med människor på ledningsnivå i stora organisationer så är det en förutsättning att vi ser till att tiden de lägger ner tillsammans med oss är välinvesterad. För att kunna garantera att den metod vi använder för er organisation är skräddarsydd för just er använder vi oss av ett särskilt pedagogiskt verktyg, så kallat PHAST-metoden.

PHAST står för PHASE-traning vilket innebär att vi delar in utbildningen i tre olika faser. Modellen består av teoretiska kunskapsblock, praktiskt tillämpning och kontextträning. Beroende på var ni befinner er på kunskapsstegen i den aktuella utbildningen lägger vi olika vikt vid de tre faserna. Läs mer om PHAST

Verktyg för övning

Då alla våra utbildningar innehåller många praktiska moment är det viktigt med ett väl utbyggt system för övning. Vi har tagit fram en kommunikationssimulator som vi använder oss av i våra utbildningar. Detta för att göra övningarna så verklighetstrogna som möjligt. Länk till ComSim

Frågor och svar om upphandling

Jag tillhör ett företag, behöver jag upphandla?

Det beror på era interna riktlinjer. I normalfallet krävs endast en överenskommelse utifrån offert och beställning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Om jag ska direktupphandla, vilken är gränsen?

Gränsen för direktupphandling med LOU är idag 586 907 kronor. Beloppet är exklusive moms och gäller per räkenskapsår. Värdet förändras av EU vartannat år. Om karaktären på uppdraget är inom försvars- och säkerhetsområdet kan LUFS användas istället för LOU och då är gränsen högre.

Behövs ett skriftligt avtal vid direktupphandling?

Reglerna ställer inga krav på skriftligt avtal vid direktupphandling. En upphandlande myndighet eller enhet ska ”anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen” om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor exklusive moms.

Kan vi direktupphandla flera olika tjänster?

Ja, men som i fallet med LOU så är 586 907 kronor exklusive moms en brytgräns för myndighetens eller enhetens samlade inköp ”av samma slag” under räkenskapsåret. Troligen bör alla upphandlingar av likartade konsulttjänster räknas samman, men det är en tolkningsfråga om exempelvis uppdrag inom Strategi och ledning är ”av samma slag” som hjälp med organisationskultur.

Kräver direktupphandling konkurrensutsättning?

Nej, reglerna kräver inte konkurrensutsättning vid direktupphandling. Däremot kan det finnas upphandlande myndigheter och enheter som har egna riktlinjer för användning av direktupphandling, som i sin tur kan ställa krav på konkurrensutsättning.

Trygg företagare - för dig som kund

UC Trygg företagare indikerar att Nordic Preparedness AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.