skip to Main Content

Projektledning

Inom bolaget har vi mångårig och bred erfarenhet av att planera och driva projekt. Vi kan finnas med från starten, i planeringsfasen, till projektet är avslutat. Vi kan även stötta med enskilda delar i projektprocessen.

De projekt som vi har medverkat i är allt från lokala utvecklingsprojekt till EU-projekt och nationella implementeringsprojekt. Vi har ofta rollen som projektledare eller delprojektledare, men har även stöttat med isolerade projektdelar såsom projektkommunikation, planering, förstudier eller genomförande av workshops, utbildningar eller seminarier.

Vi har bred erfarenhet av utveckling av krisledning och krishantering, för såväl arbetsplatser som ur ett samhällsperspektiv. Vi kan bistå med hela kedjan, allt från organisationsöversyner och dokumentation till övning och utbildning. 

Vi skapar alltid våra utbildningar i nära samklang med våra beställare och vi sätter pedagogisk färdighet och förmåga att möta människor på samma nivå som sakkunnighet när vi väljer våra utbildare. Detta för att vi vet hur viktigt det är att kunna förmedla sin kunskap på rätt sätt för att en utbildning ska skapa värde för deltagaren. Våra utbildningar är uppbyggda på en kombination av teoretisk kunskap, dialog och scenariobaserade dialoger.

Mötet med en människa i kris behöver ske med ömhet och varsamhet, och en förmåga att möta människan utifrån där den är. Det som är kärnan i alla krisreaktioner är att en krisreaktion aldrig kommer ensam – beroende på det som finns i människan utifrån tidigare erfarenheter så kommer en krisreaktion kunna te sig på olika sätt och leva kvar i människan på olika sätt. Att möta människan på rätt sätt är avgörande för vad individen kommer bära med sig efter händelsen.

Vi kombinerar bred erfarenhet av offentlig verksamhet, krishantering och ledarskapsutveckling, med lång erfarenhet av att möta människor i kris. Utgångspunkten är att stärka yrkesprofessionellas förmåga att möta en människa i sorg och smärta, och den stress som i det uppstår.

Skräddarsydda utbildningar

Vi vet att utbildning tar mycket tid i anspråk. Men om du fokuserar på rätt utbildningsinsats vid rätt tillfälle så får du alltid det dubbla tillbaka. Vi på Nordic Preparedness kan konsten att bygga utbildningar som anpassar sig till målgruppens behov och utmaningar.

Vi skapar alltid våra utbildningar i nära samklang med våra beställare och vi sätter pedagogisk färdighet och förmåga att möta människor på samma nivå som sakkunnighet när vi väljer våra utbildare. Detta för att vi vet hur viktigt det är att kunna förmedla sin kunskap på rätt sätt för att en utbildning ska skapa värde för deltagaren. Våra utbildningar är uppbyggda på en kombination av teoretisk kunskap, dialog och scenariobaserade dialoger.

VI SKRÄDDARSYR ÅT ER

Vill du genomföra en utbildning men har svårt att rama in de behov din grupp har? Vi hjälper dig gärna med att sätta samman ett utbildningskoncept utifrån de tidsramar och grupper du önskar utbilda. Här återfinns några av de punkter som vi kan bygga en utbildning utifrån:

  • Svenska krisberedskapssystemet
  • Beslutsfattande under stress
  • POSOM/Krisstöd för ledningsgrupper
  • POSOM/Krisstöd för krisstödjare
  • Att leda kommun i kris – för kommunala ledningsgrupper
  • Kriskommunikation för chefer
  • Kriskommunikation för kommunikatörer
  • WIS – Grund och fördjupning