skip to Main Content

Projektledning

Inom bolaget har vi mångårig och bred erfarenhet av att planera och driva projekt. Vi kan finnas med från starten, i planeringsfasen, till projektet är avslutat. Vi kan även stötta med enskilda delar i projektprocessen.

De projekt som vi har medverkat i är allt från lokala utvecklingsprojekt till EU-projekt och nationella implementeringsprojekt. Vi har ofta rollen som projektledare eller delprojektledare, men har även stöttat med isolerade projektdelar såsom projektkommunikation, planering, förstudier eller genomförande av workshops, utbildningar eller seminarier.

Vi har bred erfarenhet av utveckling av krisledning och krishantering, för såväl arbetsplatser som ur ett samhällsperspektiv. Vi kan bistå med hela kedjan, allt från organisationsöversyner och dokumentation till övning och utbildning. 

Vi skapar alltid våra utbildningar i nära samklang med våra beställare och vi sätter pedagogisk färdighet och förmåga att möta människor på samma nivå som sakkunnighet när vi väljer våra utbildare. Detta för att vi vet hur viktigt det är att kunna förmedla sin kunskap på rätt sätt för att en utbildning ska skapa värde för deltagaren. Våra utbildningar är uppbyggda på en kombination av teoretisk kunskap, dialog och scenariobaserade dialoger.

Övning är, precis som det låter, ett sätt att öva olika scenarier. När vi övar ger vi oss tid till att reflektera över vår egen och andras roll i en given situation. Vi stärker vår kompetens och jobbar samtidigt ihop oss med andra människor. I ett så verklighetsnära scenario som möjligt förbereder vi oss på och styrker oss inför en eventuell verklig händelse. 

Det viktigaste vi alla behöver tänka på när vi övar är syfte med övningen. Vilka behov har vi? Vad vill vi bli bättre på? En övning ska bidra till att verksamheten växer, både på individnivå och organisationsnivå. Kanske har du någon gång gått ifrån en övning med känslan av kaos och en enda fråga i huvudet:  ”Vad var det som hände?”. Det är inte bra. En övning ska inte bidra till osäkerhet, utan stärka alla inblandade. 

Hur gör vi då för att få till en bra övning? Vi ser till att förbereda den ordentligt. Vi har syftet klart för oss. Var befinner vi oss nu? Vilket är vårt nästa steg? På Nordic Preparedness ser vi till att lägga ner ordentligt med tid i planeringen för att kunna säkra er en så utvecklande upplevelse som möjligt. Med positiv utgång. 

Vi har erfarenhet av flera olika övningsformat (stora grupper, små grupper) och kan därmed anpassa övningsformat och scenario för att matcha de behov som just din organisation har. 

Mötet med en människa i kris behöver ske med ömhet och varsamhet, och en förmåga att möta människan utifrån där den är. Det som är kärnan i alla krisreaktioner är att en krisreaktion aldrig kommer ensam – beroende på det som finns i människan utifrån tidigare erfarenheter så kommer en krisreaktion kunna te sig på olika sätt och leva kvar i människan på olika sätt. Att möta människan på rätt sätt är avgörande för vad individen kommer bära med sig efter händelsen.

Vi kombinerar bred erfarenhet av offentlig verksamhet, krishantering och ledarskapsutveckling, med lång erfarenhet av att möta människor i kris. Utgångspunkten är att stärka yrkesprofessionellas förmåga att möta en människa i sorg och smärta, och den stress som i det uppstår.

Vi erbjuder rådgivning för dig och din verksamhet i allt från ledarskap i det dagliga till förändringsprocesser. Du kan anlita oss löpande eller för särskilda punktinsatser.

Det är värdefullt att ha någon utifrån som kan stötta och vara ett bollplank i komplexa processer. I vissa fall kan det till och med vara det som gör hela skillnaden för huruvida ett projekt lyckas eller inte. Som rådgivare hjälper vi er att göra era projekt mer genomtänkta och genomarbetade. Vi stöttar i nuläget:

Vi erbjuder rådgivning i form av löpande stöd eller i avgränsad omfattning. Att ha någon utifrån som kan stötta med bollplanksstöd är i många fall skillnaden som gör projekten mer genomarbetade och genomtänkta. Vi stöttar i nuläget:

 • chefer – i deras vardagliga ledarskap och i enskilda ärenden
 • i förändringsledningsprocesser
 • beredskapssamordnare och säkerhetschefer – med överblick, prioritering och ställningstaganden i det vardagliga arbetet och i enskilda projekt, till exempel RSA:er och och beredskapsplanering

Inför ett nytt rådgivningssamarbete har vi ett uppstartsmöte där vi träffas och går igenom er verksamhet. Vi sätter oss in i de förutsättningar som präglar just er verksamhet. Detta för att kunna ge er det bästa stödet utifrån er unika situation.

Motus Ledarskapsprogram är ett ett-årigt ledarskap- och personlighetsutvecklingsprogram för dig som vill utvecklas i din förmåga att leda andra – och dig själv. Du har kanske varit en ledare under längre tid, är ny ledare eller kanske vill bli en ledare. Eller så är du förälder eller lärare eller har någon annan roll där du känner att du mer närvarande vill kunna möta det som sker i dig och förhållande till andra. Under ett år ger vi dig enskilt och i grupp möjlighet att utforska och utveckla ditt inre ledarjag. I programmet förenas bred terapeutisk erfarenhet av att möta människor med mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling, psykologisk vetenskap och beteendevetenskap.

Skräddarsydda utbildningar

Vi vet att utbildning tar mycket tid i anspråk. Men om du fokuserar på rätt utbildningsinsats vid rätt tillfälle så får du alltid det dubbla tillbaka. Vi på Nordic Preparedness kan konsten att bygga utbildningar som anpassar sig till målgruppens behov och utmaningar.

Vi skapar alltid våra utbildningar i nära samklang med våra beställare och vi sätter pedagogisk färdighet och förmåga att möta människor på samma nivå som sakkunnighet när vi väljer våra utbildare. Detta för att vi vet hur viktigt det är att kunna förmedla sin kunskap på rätt sätt för att en utbildning ska skapa värde för deltagaren. Våra utbildningar är uppbyggda på en kombination av teoretisk kunskap, dialog och scenariobaserade dialoger.

VI SKRÄDDARSYR ÅT ER

Vill du genomföra en utbildning men har svårt att rama in de behov din grupp har? Vi hjälper dig gärna med att sätta samman ett utbildningskoncept utifrån de tidsramar och grupper du önskar utbilda. Här återfinns några av de punkter som vi kan bygga en utbildning utifrån:

 • Svenska krisberedskapssystemet
 • Beslutsfattande under stress
 • POSOM/Krisstöd för ledningsgrupper
 • POSOM/Krisstöd för krisstödjare
 • Att leda kommun i kris – för kommunala ledningsgrupper
 • Kriskommunikation för chefer
 • Kriskommunikation för kommunikatörer
 • WIS – Grund och fördjupning
Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder dessa. Läs mer om cookies
Holler Box