Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 34 PHAST – Nordic Preparedness skip to Main Content

Namnet PHAST står för PHASe-Training och är en utbildningsmodell för optimering av pedagogik, effektivitet och kvalitet. Och vad menar vi med det då?

Vi bygger alla våra utbildningar med fokus på olika faser. Detta för att optimera inlärningen och förståelsen av varje moment. Målsättningen med att bygga kompetens i faser är att inlärningen sker genom successiv förståelse.

Grund, fördjupning eller repetition?

PHAST följer en kunskapsprocess med tre faser. Omfattningen på de olika faserna varierar med nivån på utbildningen. En grundutbildning har tyngdpunkt på fas 1-2 och en fördjupningsutbildning har tyngdpunkt på fas 2- 3. En repetitionsutbildning har generellt fokus på den högre fasen, exempelvis vid repetition för en grundutbildning ligger tyngdpunkt på fas 2 och på en fördjupningsutbildning på fas 3.

Utbildningsformer

Inom PHAST finns följande utbildningsformer:

  • Grundutbildning
  • Repetitionsutbildning
  • Fördjupningsutbildning
  • Kompetensworkshops
  • Krisledningsövningar (grund, repetition, fördjupning, kompetensträning)

Så här sätter vi ihop er utbildning

Först klargör vi syfte och mål med er utbildning och sätter ihop den enligt PHAST. Beroende på vilket behov ni har och var ni vill lägga tyngdpunkten väljer vi vilka faser som ska vara i fokus. Slutligen kopplar vi på en utvärderingsmodell som även denna följer PHAST och riktar sig till såväl deltagare, utbildare som arrangörer. Genom att vi följer en enhetlig modell för all utvärdering så blir det också enklare för oss att sammanställa resultatet.

FAS 1 – KUNSKAPSBLOCK

Här fokuserar vi på teoretisk inlärning av olika kunskapsblock som anses viktiga för måluppuppfyllelse av utbildningen. Ett exempel kan vara byggande av lägesbild.

Fas 2 – Praktisk tillämpning/Kompetensträning

I denna fas övar vi kunskapsblocken isolerat vid upprepade tillfällen ovh utifrån olika perspektiv. Detta för att bygga praktisk kunskap kring kunskapsmomentet. Exempelvis får deltagarna, utifrån begreppet lägesbild, skapa sig en lägesbild utifrån olika scenarion och bedöma behov av ytterligare information för att möjliggöra ett bra beslutsunderlag. Övningarna följs av feedback och reflektion.

Fas 3 – Kontextträning

I utbildningens avslutande fas väver vi flera kunskapsblock samman till en helhet och övar dessa tillsammans. Övningarna följs av feedback och reflektion.