Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 34 För samhällets bästa – Nordic Preparedness skip to Main Content

Nordic Preparedness är ett företag med samhällsengagemang som huvudsaklig drivkraft. Att få vara med och skapa förändring i samhället för medborgare är vårt primära mål. Vi gillar människor och vi gillar våra kunder. Relationsskapande är en av våra byggstenar i vårt arbete och det är också en av våra stora styrkor. Vi satsar engagemang och tid på att lära känna dig som kund så att vi kan göra ett så bra jobb som möjligt. När vi verkligen förstår din verksamhet och dess organisatoriska förutsättningar, ja, det är då vi verkligen har möjlighet att göra skillnad.

Kunskap som sätter sig

Vi som genomför utbildningar och övningar för Nordic Preparedness har en bred såväl som lång erfarenhet samt en hög pedagogisk fallenhet. Och det är just kombinationen av dessa två, teoretiska och praktiska kunskaper i kombination med pedagogik, som är grundstommen i vårt erbjudande. Att vara erfaren är bra, att ha lång erfarenhet är ännu bättre, men det som verkligen gör att kunskapen sätter sig hos mottagaren är din förmåga att göra din kunskap lättillgänglig. Att få andra att förstå.

Skräddarsytt åt er

Utbildning, föreläsning eller övning innebär att ni avsätter mycket tid och resurser från er ordinarie verksamhet. Därför vill vi att ni ska få ut så mycket som möjligt av den tid ni investerar. Genom ett väl beprövat och genomarbetat kvalitetssäkringssystem som utgår från just er bakgrund och grundkunskap, optimerar vi resultaten från utbildningar och övningar. Under vårt första möte med er berättar vi om hur vi gör för att säkerställa att ni får ut mesta möjliga resultat av den aktivitet ni planerar.

Läs gärna mer om metoden vi använder för kvalitetssäkring.

Vi älskar vår natur

För oss är miljöfokus en naturlig del av vår värdegrund och vi verkar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete. Förutom att följa lagar och krav för vår verksamhet så jobbar vi stenhårt på att tänka in miljö i allt vi gör.

Tåg framför flyg

Vi jobbar med kunder över hela landet. Därför blir transportfrågan extra viktig för oss. Vi har för vana att ta tåg framför flyg och använder oss också gärna av skype och olika former för videokonferenser i våra möten med kunder och samarbetspartners.

Inköp för miljön

Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. Detta genom att aktivt välja miljövänliga produkter

Miljöfarliga ämnen väljer vi bort i mesta möjliga mån framför miljövänliga alternativ. Vi återvinner och sopsorterar dessutom så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.