skip to Main Content

Nordic Preparedness AB är ett familjeägt aktiebolag som skapades hösten 2015. Vi erbjuder konsulttjänster inom ledarskapsutveckling, beredskapsplanering, övning, utbildning, krisstöd, projektledning, förändringsledning, kriskommunikation och organisationsutveckling.

Vår verksamhet syftar till att stärka din organisations inre förmåga. En organisation som är förberedd för att hantera större händelser kommer lättare kunna minska händelsens konsekvenser. På samma sätt har ansvariga i en organisation som är övade i att leda och planera för förändring ett försprång när det gäller att hantera det oväntade.

En av våra stora styrkor är vår breda kompetens. Våra konsulter har erfarenhet från såväl kommunal verksamhet (på central och sublokal nivå) samt av blåljusverksamhet.

Huvudkontoret finns utanför Helsingborg och företaget bedriver verksamhet i hela Sverige.

Sagt om oss