skip to Main Content

Arbetslivserfarenhet

  • Ägare och utbildare, Nordic Preparedness
  • CBRNE-sakkunnig i projekt Toxiska Industrikemikalier, Socialstyrelsen
  • Projektledare CBRN/Farliga ämnen, Region Skåne
  • Ambulanssjuksköterska, Akuten Ängelholm, Region Skåne
  • Ambulanssjuksköterska, Region Halland
  • Driftchef, Sirius ambulans AB
  • Arbete inom Försvarsmakten, Armens Jägarbataljon
  • Instruktör och medic i Pakistan, MSB (dåtida SRV)
  • Kursansvarig – Specialistutbildning ambulans, Högskolan Halmstad

Specialistkompetenser

CBRNE

Förkortningen (på engelska) står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. Peter är en av få sakkunniga konsulter i Sverige som arbetar just med att stärka organisationers kunskap och beredskap inom CBRNE. Han har lett flera nationella och regionala projekt bland annat för Region Skåne, Umeå universitet och Socialstyrelsen.

Krisberedskap

Peter har en unik erfarenhet av att arbeta med krisberedskap såväl, globalt, nationellt som lokalt. Från jordbävningar i Pakistan, skyddsutrustning inom sjukvården för att hantera eventuell ebola-smitta till utbildning i farliga ämnen av Region Skånes ambulanssjukvård. Kunskap om människors beteende, våra rädslor och vad som motiverar oss är en av Peters stora styrkor inom detta område.

Akutsjukvård som utbildningskoncept

För att stärka upp primärvårdens kompetens när det gäller akuta situationer utbildar Peter personal på vårdcentraler i ämnet akutsjukvård.

Arbete i stressfylld situation

Genom mångårig utlandserfarenhet har Peter mött en rad olika kulturer och religioner. Han har lärt sig vad som skiljer oss åt och vad som binder oss samman. Och denna kunskap förmedlar han på ett enkelt och konkret sätt. I grunden är vi lika, menar han och det är en viktig kunskap att ha med sig oavsett var vi befinner oss.

Å ena sidan ambulanssjuksköterska, å andra sidan projektledare med fokus på farliga ämnen. Ibland aktuell som kajakpaddlande fjällguide och andra dagar på utlandsjobb i jordbävningshotade områden. Peter Palmér har många hattar. Och han växlar obehindrat mellan dem. Med nyfikenhet som största driv och viljan att förstå och motivera människor är han en omtyckt pedagog. 

”Inom min bransch och samhället i stort pratar vi mycket om vad vi ska göra. Vi skriver våra anvisningar och instruktioner, men sedan kommer vi inte längre. Jag kanske vet att jag ska ta på mig min höger sko först, men HUR gör jag det? Jag vill lägga tid på att pröva instruktionerna, på att hitta det där hur:et och öva praktiskt.”

Unik CBRNE-kompetens

Peter har själv mycket erfarenhet av att pröva sitt hur. Genom att utmana sig själv i nya situationer befinner han sig själv i ett ständigt lärande. Och lärandet är något som ligger honom varmt om hjärtat. Officiellt är han ambulanssjuksköterska, men han har även en utbildning som fjäll- och vildmarksledare i bagaget och har läst kurser inom CBRNE (farliga ämnen). När det gäller CBRNE är Peter en av få konsulter med erfarenhet av detta specialistområde. Han har drivit stora projekt såväl på regional som nationell nivå. Han drivs av möjligheten att jobba med och driva smala frågor som har stor betydelse för samhället, men som de flesta organisationer inte har resurser till att driva själva.

”Mitt mål med alla mina utbildningar är att människorna ska gå stärkta ur övningen. Att på kort sikt gå framåt. Tiden är knapp inom många organisationer och därför måste övningarna vara planerade, skräddarsydda och fokuserade på varje medarbetares ansvarsområde.”

Stanna upp och läs kartan

En av Peters största styrkor är just mötet med människor. Att förstå människors grundläggande behov och kunna agera på dessa. Inom samhällsberedskap finns ofta en väldig press att leverera och denna press göra att många organisationer som inte förstår sina svagheter springer fel från början.

”En metafor jag brukar använda mig av är att en organisation får en uppgift som lyder att hitta något i skogen. Istället för att läsa på kartan som vi har i handen springer vi oftast rätt ut för att inte spilla någon tid. Stannar vi dock upp en kort stund och studerar vår karta så hittar vi rätt mycket snabbare.”

Och det är just denna karta som Peter vill hjälpa oss att se och förstå hur vi ska läsa.

0
Genomförda projekt
0
Års erfarenhet av CBRNE
0
År som ambulanssjuksköterska
0
År som instruktör/utbildare

Peters projekt

Sagt om Peter

Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder dessa. Läs mer om cookies
Holler Box