Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 34 Camilla Palmér – Nordic Preparedness skip to Main Content

Arbetslivserfarenhet

  • VD, ägare och utbildare, Nordic Preparedness
  • Stöd strategisk krisberedskap, Landskrona stad
  • Stöd strategisk krisberedskap, Malmö stad
  • Kommunikationsstrateg, RSNV
  • Kommunikationsstrateg, Helsingborgs brandförsvar
  • Säkerhetschef, Ängelholms kommun
  • Riskingenjör, Ängelholms räddningstjänst
  • Projektledare, Ängelholms räddningstjänst
  • Pedagog inom risk för SMO, Mydigheten för samhällsberedskap
  • Säkerhetssamordnare, Ängelholms kommun

Specialistkompetenser

Förändringsledning

Att leda i förändring är en utmaning. Utan stöd kan det stundtals kännas övermäktigt. Med en utbildningsbas inom psykologi och beteendevetenskap i kombination med ett genuint intresse för mänskliga reaktioner har Camilla fingertoppskänsla när det gäller att förstå människors behov och reaktioner i osäkra situationer. Där andra har huvudet mitt i förändringen och lätt glömmer bort det mänskliga så tänker hon kommunikationsprocesser. Camilla har drivit och stöttat processer inom förändringsledning på enskilda arbetsplatser, i kommuner, regioner och driver just nu ett projekt inom förändringsledning på nationell nivå.

Projektledning

Camillas spännvidd inom projektledarskapet sträcker sig lite utöver det vanliga. Ämnena varierar lika mycket som storleken på projekten. Gemensamt för alla Camillas projekt är däremot hennes outtröttliga passion för människor och mänskliga processer. Och det är även här hennes styrka inom projektledningen ligger. En förmåga att anpassa sig, känna av situationer och gräva där det behövs grävas – också även om man riskerar att få lite smuts under naglarna.

Beslutsprocesser och ledning i kris och vardag

En krisledningsorganisation ska vara så naturligt självklar att det inte behövs flera timmars övning och utbildning varje år för att du ska förstå den. En väl utformad krisledningsstruktur följer de vardagliga ledningsstrukturerna och stärker upp där det som bäst behövs. För att förstå hur du leder en verksamhet så behöver du förstå beslutsprocesserna. Och först när du förstår beslutsprocesserna och får en känsla för de vardagliga beslutsgångarna så kan du börja forma en anpassad och flexibel ledningsstruktur.

Camilla fångar upp såväl formella som informella mönster i en organisationsstruktur. Detta för att kunna forma det stöd som just din organisation behöver för att effektivisera era ledningsstrukturer. Camilla har stöttat såväl stora som små organisationer med att förstå sitt inre liv på ett mer heltäckande sätt. Och genom detta bygga en ledningsstruktur som är anpassad utifrån det vardagliga.

Riskhantering

Camillas främsta egenskap är hennes sinne för analys, systematik och att fånga upp aspekter som för många är svåra att se. Hon är utbildad civilingenjör i riskhantering och har under årens lopp gjort flertalet säkerhetsanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser. Hennes analytiska förmåga kommer väl till sin rätt i utvärderingsprocesser och utredningar där hon systematiskt fångar upp behövlig information. Kunskapen inom riskhantering förs in på ett naturligt sätt i de projekt hon leder.

Politiskt styrda organisationer

Politiskt styrda organisationer förutsätter kunskap om systemet och hur beslutsprocesserna funkar. Camillas har sitt ursprung i den kommunala sfären och det är också där hon har sin huvudsakliga inriktning. Genom sin breda erfarenhet av kommuner i olika storlekar navigerar hon i förvaltningsstrukturer, lagstiftningar, interna utmaningar, verksamhetssystem och möjliga konfliktytor, för att hitta de lösningar som den enskilde kommunen får ut mesta möjliga effekt av. Samma kunskap har kunnat användas inom regioner, myndigheter och kommunala bolag, där förståelsen för de politiska processerna skapar mervärden i arbetet.

Ingen utmaning är för stor. Omöjligheter görs om till möjligheter och ständig framåtrörelse är en självklarhet i Camillas närvaro. Här spills det ingen tid. Camilla har lett allt från stora EU-projekt till kommunala satsningar och berört vitt skilda teman; från oljeskydd och översvämningsrisker till suicidprevention.

Det är omöjligt att inte smittas av hennes engagemang och intelligens. Och med ett skarpsynt öga för kommunikation sätter hon fingret på det som ofta inte sägs.

”Förändringsledning består i mångt och mycket av kommunikation där det handlar om att motivera till förändring. Många projekt lider här under tidspress där människors uppmärksamhet splittras på alltför många uppdrag, inom alltför snäva tidsramar. Jag drivs av att ta mig igenom detta filter, hitta människors beröringspunkter och skapa engagemang på riktigt.”

Mellan blåljus och kommunal verksamhet

Med fjorton års erfarenhet av kommunal verksamhet, regional beredskapsutveckling och räddningstjänst i ledande och strategiska befattningar besitter Camilla en unik förståelse för hur dessa verksamheter styrs och fungerar. Hon rör sig obehindrat i gränslandet mellan blåljus och kommun och har en förmåga att sammanföra dessa två stora instanser i det viktiga krisarbetet. Hennes gedigna intresse för människor och mänskliga processer gör hennes kompetens inom kriskommunikation ovärderlig.

”Hur vi relaterar till varandra inom en organisation är helt avgörande för huruvida en kris- eller förändringsprocess fungerar eller inte. Varje arbetsplats har en kultur inpräntad i sina väggar och det är först när vi förstår vad som döljer sig bakom denna kultur som vi kan bygga en stark organisation. Därför fokuserar jag i min roll mycket på att bygga relationer, med mina kunder och inom de organisationer som jag verkar i.”

Mottagarens respons definierar om kommunikationen varit lyckad

Det viktiga arbetet med kriskommunikation börjar redan i vardagen. Men det är oftast först under en kris som vi upptäcker ett dåligt kommunikationsklimat på en arbetsplats.

”Istället för att fokusera på vad vi har gjort så bör vi fundera över hur vår kommunikation har tagits emot. Det är först då vi verkligen har en chans att nå igenom med vårt budskap”

Camilla är den kreative strategen som sätter fingret direkt på behoven. Och hon hjälper organisationer att ta fram handlingsplaner som leder till verklig förändring. Med Camilla som konsult blandas skarpsinniga analyser och målfokus med inspiration och konkreta exempel. Hennes pedagogiska sinnelag har inspirerat många organisationer till att ta nästa steg i deras utveckling.

0
År inom kommunal och regional krisberedskap
0
Års erfarenhet av ledarskap som profession
0
Genomförda krisledningsövningar som övningsledare
0
Nationella projekt som projektledare

Camillas projekt

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 155 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 156

Sagt om Camilla