skip to Main Content

Thomas

Utbildare, Ägare

Egenföretagare - 2021 -nuvarande Utbildare och pedagog. Utvecklare av förmåga till möte med människor med psykisk ohälsa och i kris och…