skip to Main Content

Vi utvecklar människor. Människor utvecklar arbetsplatser och andra människor.

I ett närvarande ledarskap ger du sig själv och de runt dig förutsättningar att kunna vila i balans och tillit. Vi hjälper dig att utveckla ditt närvarande ledarskap genom att skapa rörelse i det som sitter fast, för att skapa förutsättningar för att landa i ledarskap som grundar sig i balans. Genom välmående och balanserat ledarskap skapas förutsättningar för välmående miljöer och medmänniskor.

Motus Ledarskapsprogram är ett ett-årigt ledarskap- och personlighetsutvecklingsprogram för dig som vill utvecklas i din förmåga att leda andra – och dig själv. Du har kanske varit en ledare under längre tid, är ny ledare eller kanske vill bli en ledare. Eller så är du förälder eller lärare eller har någon annan roll där du känner att du mer närvarande vill kunna möta det som sker i dig och förhållande till andra. Under ett år ger vi dig enskilt och i grupp möjlighet att utforska och utveckla ditt inre ledarjag. I programmet förenas bred terapeutisk erfarenhet av att möta människor med mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling, psykologisk vetenskap och beteendevetenskap.

i vänder oss till dig som genom ökad självinsikt och självmedkänsla har en önskan om att bli en självklar ledare som bidrar till engagemang, motivation och utveckling för de som du ska leda. Kanske är du redan ledare och vet hur avgörande ditt förhållningssätt, din ledarstil och dina personliga egenskaper är för resultatet och att det som betyder mest är i slutändan alltid medarbetarnas motivation, engagemang och tillit? Eller är du kanske en förälder eller lärare som vill kunna möta dina barn eller elever med mer värme och enkelhet? Eller är det kanske ditt eget självledarskap du vill utveckla för att kunna se på dig själv med mer värme och ömhet? Du som går våra utbildningar har oberoende ledarfunktion börjat inse hur viktigt det är att vara autentisk och fri som ledare – för allas bästa.

Programmet genomförs med en kombination av fysiska träffar och onlinemöten. Det är fyra stycken fysiska träffar á tre dagar under året.

Fyra processfaser

Programmet är uppbyggt runt fyra olika processfaser:

Fas 1 – Riktning
Under denna fas tittar vi på var du befinner dig och var vi befinner oss, för att sedan sätta en riktning utifrån platsen där jag är.

Fas 2 – Medvetenhet
I denna fas utforskar du gränserna för ditt varande. Under denna fas ges du förutsättningar att få syn på dig själv och hur det du är reflekteras i de miljöer du skapar runt dig.

Fas 3 – Rörelse
Under denna fas skapar du rörelse hos dig i rollen som betraktaren – rörelse i flera riktningar. Rörelse i detta innebär frigörelse av energi, kreativitet och innovation

Fas 4 – Navigering
Denna fas knyter ihop föregående faser och du får förutsättningar att uppleva hur dina nya insikter kan uttryckas i såväl en privat som professionell context.

Ansökningsprocessen

  • Du skickar in din ansökan genom formuläret nedan eller genom mail till info@preparedness.se
  • Vi kontaktar dig snart därefter och bokar in samtal för intervju

Programstart och datum

Nästa programstart är oktober 2022. Programmet startar med ett individuellt uppstartssamtal där din individuella plan sätts.

Vill ha hela schemat? Maila oss på info@preparedness.se så skickar vi det till dig!

Kostnad

159 000 kr exkl. moms för två terminer

81 000 kr exkl. moms /termin

Detta ingår

  • Tillgång till professionella programledare som vägleder dig genom programmet
  • Uppstartssamtal och avslutningssamtal – Online
  • Fyra stycken  tre dagar långa rörelsedagar med gruppen på gemensam plats. Under dessa dagar ingår boende, mat och runt 15 timmar handledarledda sessioner
  • Åtta stycken Gruppseminarium Online – á 2 timmar
  • 12 stycken individuella samtal (mentaliseringssessioner)
  • Reflektionsövningar och handledarstöd

Plats för fysiska träffar

Rörelsedagarna genomförs på Torekov hotel. Stället är valt för bästa möjliga förutsättningar till process och reflektion. På hotellet har du fri tillgång till spa, pooler och bastu. Du har även möjlighet att komma dagen innan om du så önskar, läs mer i FAQ:n hur det går till.  Läs mer om Torekov hotel här.

Vad gör detta program unikt?

Detta ledarskapsprogram skiljer sig från många andra program genom att du som deltagare inte kommer att få verktyg eller riktlinjer för att bli en bättre ledare. Istället bygger programmet på en utvecklingsprocess där du som ledare lär känna dig själv mer ingående – både i relation till dig själv, ditt inre jag, och i relation till andra. Under året så kommer du som deltagare gå inom en inre utvecklingsprocess där du kommer att ges förutsättningar att se helheten och att bygga på fler dimensioner i ditt ledarskap.

Som deltagare i Motus Ledarskapsprogram så lär du dig att se det högre syftet, att inkludera alla delar. Vi värderar inte saker som bra, dåligt, litet, stort, utan ser det för vad det är. Du ges förutsättningar att se människan och dess förmågor. Genom en högre självmedvetenhet så ökar förutsättningar att forma teams utifrån de riktiga behoven, och inte utifrån deltagarnas inneboende rädslor och omedvetna strategier. Du kommer också ha en stärkt förmåga attt se till att det inteskapas maktobalanser gruppen.

Ett mer närvarande ledarskap skapar förutsättningar för högre välmående hos såväl ledaren som medarbetarna, och du kommer att bli lugnare och tryggare som ledare vilket bidrar till att du kan skapa lugnare och mer harmoniska grupper. Du ges underprogrammet förutsättningar att bygga en mer grundad självkänsla till dig själv och din roll som ledare.

Vi vet att hållbar och riktig förändring inte är något som kan göras med hjälp av genvägar. Därför försöker vi inte ta några snabbspår utan har istället byggt programmet för att du ska ges förutsättningar att göra  arbetet ordentligt.

Mentalisering

Utveckling av den djupgående förmågan till mentalisering utgör kärnan i programmet. Genom att vi blir medvetna om oss själva och oss själva i relation till andra så kommer vår förmåga att mentalisera att utvecklas på ett sätt som gör att våra inneboende strategier inte blir styrande.

Vad är mentalisering?

Begreppet mentalisering inom psykologin kan spåras tillbaka till 1960-talet, men var länge ett koncept som förde en undanskymd tillvaro. Inom konceptet mentalisering med dess vida användningsområden hittar man därför flera definitioner. Det som de olika definitionerna dock har gemensamt är dels ett fokus på vår förmåga att tydliggöra vår egen och andras inre värld och dels att bli medveten om egna eller andras känslor, tankar och intentioner. Om vi är för snabba med att reagera på andra människors känslor, eller våra egna för den delen, så förvandlas snabbt vårt inre till en känslomässig bergochdalbana där vi aldrig har utrymme att ta övervägda beslut. Med mentalisering av hur en viss människa är eller hur en situation ser ut så kan man skapa det utrymme som behövs för att bättre kunna förstå känslor och sammanhang, och utifrån det handla på mer gynnande sätt.

Mot bakgrund av beskrivningen ovan så kan man säga att mentalisering är ett begrepp som är nära besläktat med andra psykologiska koncept så som mindfulness, acceptans och empati. Men samtidigt är det distinkt just eftersom mentalisering inbegriper alla tre begrepp. Mentalisering innefattar mindfulness i bemärkelsen att medvetandegöra känslor och tankar, acceptans inför verkliga situationer och händelser, och empati för att kunna förstå andra människors känslor men utan att värdera och döma.

Att sakna förmåga till mentalisering

De flesta av oss ägnar oss åt mentalisering varje dag i vårt dagliga liv, och detta utan att reflektera över att det är just detta vi gör. När vi till exempel reflekterar över varför en kollega svarade på ett visst sätt, varför vi känner oss nervösa inför något eller när vi väljer att stå över något roligt till förmån för något förnuftigt, så handlar det om mentalisering. Att inte på en gång reagera i dessa situationer är något som de flesta klarar av att hålla sig ifrån. Men om man istället upplever att man ofta handlar nästan omedelbart och instinktivt, så kan det bero på en bristande förmåga till mentalisering.

Om man till exempel alltid reagerar mycket starkt på det som andra säger, ofta hamnar i gräl eller till och med slagsmål, eller alltid föredrar kortsiktig vinning, så kan man behöva förbättra sitt beslutsfattande i stunden. När denna förmåga brister så kan livet påverkas negativt, och inte helt sällan ser man att dessa människor kan hamna i missbruk eller får stora problem att få sina relationer att fungera över en längre tid.

Programledarna

Under programmet har du två programledare. Dessa vägleder och stöttar dig i din process. Läs mer om programledarna här.

Programledarna är de som kommer vägleda dig genom programmet. Vi kommer vara ditt stöd, ditt bollplank, din draghjälp och din bromskloss. Din process är din, men vi kommer med vår kunskap och erfarenhet hjälpa dig att nå fram till de delar av dig själv som du behöver nå fram till. Vi har bred erfarenhet av att möta människor utifrån där de är och vår kombination av kompetens är det som som gör oss unika.

Thomas och Camilla är programledarna som kommer att följa dig genom programmet. Thomas har i många år arbetat som terapeut och beskrivs av klienterna utifrån sin utpräglade förmåga att vägleda en klient till att möta det som behövs mötas. Camilla är den strategiska ledarskapsutvecklaren och projektledaren som beskrivs utifrån sin förmåga att leda utifrån människans behov, förmåga och drivkrafter.

Läs mer om oss här!

2021046_DSC9522