Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 34 Projektledning och förändringsledning – Nordic Preparedness skip to Main Content

Inom bolaget har vi mångårig och bred erfarenhet av att planera och driva projekt. Vi kan finnas med från starten, i planeringsfasen, till projektet är avslutat. Vi kan även stötta med enskilda delar i projektprocessen.

De projekt som vi har medverkat i är allt från lokala utvecklingsprojekt till EU-projekt och nationella implementeringsprojekt. Vi har ofta rollen som projektledare eller delprojektledare, men har även stöttat med isolerade projektdelar såsom projektkommunikation, planering, förstudier eller genomförande av workshops, utbildningar eller seminarier.