Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/0/a/a/nordicpreparedness.se/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/ResizeImage.php on line 34 Analys och utredning – Nordic Preparedness skip to Main Content

Om du skapar dig god förståelse för nuläget så har du bättre förutsättningar för att ta dig dit du vill! Nordic Preparedness bidrar med stöd i att, som utomstående part, genomföra utredningar, utvärderingar och analyser. Vi är vana analytiker och arbetar rutinerat med systematiska processer.

Vi har stöttat organisationer i:

  • Organisationsutredning
  • Utvärdering efter kriser och olyckor och andra avvikande händelser
  • Nulägesanalys – GAP-analys
  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Riskanalys