skip to Main Content
Utveckling Kriskommunikationsnätverk

REGIONALT. Grundande och utveckling av Kriskommunikation Skåne Nordväst och förarbete inför inrättande av regional KIB. Under åren 2010-2015 var Camilla ansvarig för utveckling av stärkt operativ och strategisk förmåga att bedriva kriskommunikation i samverkan i nordvästra Skåne.