skip to Main Content
EU-projekt, Baltic Master II, Fallstudie

NATIONELLT. Inom ramarna för Baltic Master II ansvarade Skåne Nordväst för en fallstudie. Inom detta togs det fram gemensamma oljeskyddsplaner för de fem kustkommunerna samt flertalet utbildningar och övningar genomfördes.