skip to Main Content
Livsmedelberedskap

LOKALT. I detta uppdrag upprättade Camilla en beredskapsplan med tillhörande utbildnings- och övningsmaterial åt en kommun i Skåne. Planen täckte över hela spektrat av verksamheter i kommunen och innefattade även planering för köken.