Utbildning är nyckeln till kunskap. Vi arbetar med kvalitetssäkrade utbildningsmodeller för att ge dig mesta möjliga mervärde av den tid ni avsätter för utbildning.

Här hittar du en översikt över de utbildningar vi erbjuder.

Förmågeutbildningar bygger förmåga inom området genom att utveckla förståelse och bygga flera olika kompetenser. Inom dessa utbildningar finns två nivåer: Grund och Fördjupning.

Kompetensutbildningar bygger enskilda kompetenser mer ingående.

FÖRMÅGEUTBILDNINGAR

STABSMETODIK

STABSCHEF

KRISKOMMUNIKATION GRUND/FÖRDJUPNING

ÖVNINGSLEDARE SEMINARIEÖVNINGAR

KRISLEDNINGSNÄMND

GEMENSAMMA GRUNDER

CBRNE
GRUND/FÖRDJUPNING

GRUNDLÄGGANDE KRISHANTERING

ÖVNINGSLEDARE

KOMPETENSUTBILDNINGAR

WORKSHOP – AKTÖRS- OCH SAMVERKANSANALYS

WIS
GRUND/FÖRDJUPNING

BESLUTSFATTANDE UNDER STRESS

WORKSHOP – SAMLAD LÄGESBILD

WORKSHOP – KRISRETORIK

SPECIALFÖRELÄSNINGAR

Varumärket Räddningstjänsten

CBRNE – En introduktion