Projektledning, workshopledare och moderator

Utöver utbildning och övning kan vi stötta er med andra projekt inom området. Här hittar du några saker som vi har stöttat andra organisationer med.

Projektledning

Inom Nordic Preparedness finns mångårig och bred erfarenhet av att driva, planera och genomföra projekt. Vi kan hjälpa er i alla faser av projektet, från planering till utvärdering.

Workshopledare

Vi kan förbereda och genomföra workshops och har bred erfarenhet av olika modeller för att bygga workshops. Är ni själva osäkra på lämplig metod och inriktning så vägleder vi er genom de olika beslutsalternativ som är bra att ta ställning till inför er workshop.

Moderator

Vi har erfarenhet av att agera moderator på större och mindre konferenser. Har du ett önskemål om en moderator så plockar vi fram den som är bäst lämpad utifrån uppdragets karaktär.