Senior konsult – Nivå 4 av 5 (Enligt Kammarkollegiets kompetensmodell)

Peter är den lösningsorienterade strategen med förmåga att tänka både stort och smått. Med sin mångåriga erfarenhet från blåljusvärldens alla nivåer och av politiskt styrda organisationer kan han hitta perspektiv på scenarion som för många är omöjliga att se.

Peter är en uppskattad föreläsare och utbildare, och beskrivs ofta för sin pedagogik och förmåga att beskriva komplexa saker på ett sätt som är lätt att ta till sig. Han har sedan 2000 arbetat med utbildning inom olika områden.

Peter finns på Twitter och LinkedIn; Peter Palmér @nrdpreparedness

Specialkompetenser

 • CBRNE
 • Strategisk sjukvårdsledning
 • Krisberedskap
 • Terrorism
 • Pedagogik och retorik
 • Akutsjukvård som utbildningskoncept
 • Posttraumatiskt Stressyndrom
 • Att arbeta i andra kulturer

Tidigare erfarenheter

CBRNE-sakkunnig i projekt Toxiska Industrikemikalier
Socialstyrelsen

Projektledare CBRN/Farliga ämnen
Region Skåne

Akuten, Ängelholm
Region Skåne

Ambulanssjuksköterska
Region Halland

Driftchef
Sirius ambulans AB

Arbete inom Försvarsmakten
Armens Jägarbataljon

Instruktör och medic i Pakistan
MSB (dåtida SRV)

Kursansvarig – Specialistutbildning ambulans
Högskolan Halmstad

Ambulanssjuksköterska
Räddningstjänsten Höganäs

Ambulanssjuksköterska
Region Skåne

Medic Algeriet
MSB (dåtida SRV), USAR

Stationschef för ambulans
Räddningstjänsten Höganäs

Brandman/sjuksköterska
Helsingborgs Brandförsvar

Sjuksköterska Hjärtintensivvård
Malmöhusläns landsting

Projektledarerfarenhet

Här hittar ni en kortfattat sammanställning av de större projekt Peter varit projektledare för

Skyddsutrustning för händelser med farliga ämnen

Stärkt beredskap och hanteringsförmåga
för Region Skåne vid händelse/olycka med farliga ämnen

CBRN/Farliga ämnen

Utbildningar

 • Specialistsjuksköterska – akutsjukvård inom ambulans
 • CBRNE – fördjupningsutbildning
 • CBRN – grundutbildning
 • Övningsutvärderare
 • Traumautbildning
 • Handledare Skyddsmask 90
 • Operativ ledning – fördjupning
 • C-händelse för prehospital personal
 • Fältövning för stödstyrkan
 • Grundutbildning – Stödstyrkan
 • UN Advance Security in the field
 • UN Basic Security in the field
 • Alpina gruppen i Kebnekaise
 • Civila i krisdrabbat samhälle
 • Disability in Emergency Situations Course
 • Search and Rescue: methods and techniques
 • USAR (Urban Search and rescue) assessment course
 • Grundutbildning – Överlevnad
 • Befattningsutbildning för legitimerade sjuksköterskor
 • Course Certificate LUCAS
 • ”Känn pressen – möt journalisten”
 • Kemutbildning för sjukvårdspersonal i keminsatsstyrkan
 • Stresshantering
 • Safety Driving, Specialkurs
 • HLR Huvudinstruktör
 • MALTE 2000 – Medic
 • Huvudinstruktör D-HLR
 • PreHospital Trauma Life Support
 • Instruktör i A-HLR
 • Ledningsambulans
 • Livräddande första hjälp till barn
 • Kardiologi för sjuksköterskor i akutsjukvård
 • Fjäll- och vildmarksledarutbildning