Kvalitetssäkring

Utbildning, föreläsning eller övning innebär att ni avsätter mycket tid och resurser från ordinarie verksamhet. Därför värdesätter vi att ni ska få ut så mycket som möjligt av den tid ni avsätter. Genom ett väl beprövat och genomarbetat kvalitetssäkringssystem som utgår från just er bakgrund och grundkunskap, optimerar vi resultaten från utbildningar och övningar. Under vårt första möte med er berättar vi om hur arbetet bedrivs för att säkerställa att ni får ut mesta möjliga resultat av den aktivitet ni planerar.

Nordic Preparedness kvalitetsäkringsarbete bygger på samma riktlinjer som gäller för ISO9001 och är indelat i följande moment:

• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering