Senior konsult – Nivå 4 av 5 (Enligt Kammarkollegiets kompetensmodell)

Camilla har nio års erfarenhet av kommunal verksamhet och räddningstjänst i ledande och strategiska befattningar. Hon är den kreative analytikern som snabbt skapar sig överblick över komplexa scenarion. Hon arbetar strukturerat och organiserat och är van projektledare för såväl regionala som lokala projekt. Med Camilla i närheten får ni inte bara högkvalitativa resultat, utan även mängder av inspiration, nytänk och engagemang som smittar av sig.

Camilla finns på Twitter och LinkedIn: Camilla Palmér @NPreparedness

Specialkompetenser

 • Krisövningar
 • Kriskommunikation och krisretorik
 • Krisledning – stabsmetodik och stabsledning
 • Kommunal organisation
 • Riskhantering
 • Ledarskapsutveckling
 • Projektledning
 • Strategisk kommunikation
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Retorik och presentationstekniker

Arbetslivserfarenhet

Kommunikationsstrateg
RSNV

Kommunikationsstrateg
Helsingborgs brandförsvar

Säkerhetschef
Ängelholms kommun

Riskingenjör
Ängelholms räddningstjänst

Projektledare
Ängelholms räddningstjänst

Pedagog inom risk för SMO
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Säkerhetssamordnare
Ängelholms kommun

Utbildningar

 • Civilingenjör inom riskhantering
 • Strategisk kommunikation och information
 • Organisationsutveckling och Ledarskap
 • Samverkan vid extraordinära händelser
 • Samverkan vid stora olyckor
 • Kriskommunikation
 • Stabschef
 • Stabsmetodik
 • Övningsutvärderare
 • Olycksutredning
 • Kriskommunikation vid förorening i dricksvatten
 • Brottsförebyggande samverkan
 • Säkerhetschef
 • WIS – grund
 • WIS – utbildare
 • Personlig tränare
 • Löpcoach steg 1
 • Löpcoach steg 2
 • Havslivräddare
 • Pilatesinstruktör
 • Coreinstruktör
 • Spinningcertifiering – Swinn
 • HLR
 • HLR-instruktör
 • D-HLR
 • D-HLR-instruktör

Projektledarerfarenhet

Här följer en kortfattad sammanställning av några av de större projekt som Camilla har lett.

Övnings- och projektledare – Övning Ture
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
Samverkansövning Krisledning, fokus dricksvatten

Övnings- och projektledare – Övning Åstorp
Krisledningsövning 2016

Övningsplanerare – Övning Svea
Svedala kommun
Krisledningsövning 

Delprocess Grafisk profil och varumärke i samband med förbundsbildningen
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV

Övnings- och projektledare Övning Rapid Response
Kriskommunikationsövning för nordvästra Skånes tio kommuner

Projektledare Risk- och sårbarhetsanalys
Båstad kommun

Övnings- och projektledare Övning Operation Eldstorm
Övning Operation Eldstorm var en kriskommunikationsövning för nordvästra Skånes kriskommunikatörer.

Övnings- och projektledare Övning Hedvig
Övning Hedvig var en samövning mellan kommunerna i Landskrona, Höganäs och Båstad. Syftet var att öva kommunernas oljeskyddsplaner.

Övnings- och projektledare Regional Oljeskyddsövning
Övningen var en regional stabsövning för den regionala stab som kommer bildas vid ett oljepåslag i nordvästra Skåne.

Projektledare – Utbildning Kriskommunikation – 3 dagar
Grundläggande utbildning i kriskommunikation, stabsmetodik och krishantering för ett urval av nordvästra Skånes kommunikatörer.

Projektledare – Kriskommunikation Skåne Nordväst
Detta projekt syftade till att skapa gemensamma arbetsstrukturer för kriskommunikation i nordvästra Skåne, såväl för arbetet innan kris som under kris.

Projektledare – RSA för de folkvalda
Detta projekt innebär genomförandet av en RSA för politikerna i Ängelholms kommun. Projektet genomfördes med hjälp av en arbetsgrupp bestående av politiker.

Projektledare – Oljeskyddsplan Nordvästra Skåne
En fallstudie inom ramarna för EU-projektet Baltic Master II. Detta projekt syftade till att skapa gemensam oljeskyddsplan för de fem kustkommunerna i nordvästra Skåne.

Projektledare – Suicidprevention Ängelholms kommun
Projektet syftade till att med samtliga berörda aktörer skapa strategier för Ängelholms arbete med förebyggande av självmord.

Projektledare – Konferens – Suicidprevention
Endagskonferens i Ängelholm med fokus på suicidprevention. Dagen var uppdelad i olika kunskapsblock och var riktad mot alla organisationer som har behov av att ha fördjupad kunskap kring suicidbenägna personer.

Chef – Ängelholms livräddare
Under sex år innebar ansvaret att utveckla och drifta Ängelholms livräddarorganisation. Detta innebar utveckling, rekrytering, tester, arbetsledning och organisationsansvar. Under dessa år gick organisationen från säsongsanställda sommararbetare till professionella livräddare.

Projektledare – Säkerhetsmässa – Ängelholms kommun
En mässa med fokus på säkerhet. Första delen av dagen var avsedd för Ängelholms alla ungdomar i åk 7 och 8 (runt 1000 personer) som i olika stationer fick ta del av interaktiva block kring olika typer av säkerhet (bland annat säkerhet på internet, alkoholrisker, trafiksäkerhet, utrymning av discotekslokal och uppvisning av trafikolycka mellan cykel och personbil). Andra delen av dagen öppnades mässan upp för allmänheten. Mässan genomfördes i Räddningstjänsten Ängelholms lokaler.

Projektledare – Översvämningsanalyser Rönne å
Analyserna syftade till att belysa risker och sårbarheter med avseende på översvämningsrisker i Rönne å och kusten längs Ängelholms kommun.